Trả lại và Đổi hàng:

Sản phẩm là Tài khoản hoặc Khoá phần mềm : chúng tôi sẽ gửi lại sản phẩm mới.
Sản phẩm vật lý: Nếu sản phẩm bị lỗi do lỗi của nhà sản xuất hoặc lý do bị huỷ bất khả kháng. Sản phẩm có thể được trả lại/đổi hàng và nhận hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng, người mua sẽ chịu chi phí giao hàng (Lưu ý sản phẩm đang khuyến mãi, giảm giá sẽ không được áp dụng)
 

Hoàn Tiền:

Cam kết hoàn tiền hoặc thay thế 100% cho sản phẩm Vật lý.
Hoàn tiền trong vòng 7 ngày đối với sản phẩm vật lý kể từ ngày chúng tôi nhận được hàng trả lại.
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi khác, vui lòng gửi email hoặc gửi qua Zalo cho chúng tôi.